FAQ

poznaj.to to społeczność konsumentów, którzy wyrażają swoje opinie o produktach, usługach, markach, reklamach, zjawiskach w ramach badań prowadzonych przez agencję badawczą PBS. Panel badawczy poznaj.to to również możliwość realizacji zadań związanych z monitorowaniem rynku bądź testowaniem usług i produktów. W zamian za poświęcony czas każdy uczestnik ma możliwość zbierania punktów, które później można wymienić na nagrody.
Rejestracja i wypełnienie profilu użytkownika daje prawo do uczestnictwa w społeczności panelistów poznaj.to. Za uczestnictwo w kolejnych projektach będziesz otrzymywać określoną liczbę punktów, które będą widoczne na Twoim koncie Panelisty. Punkty, które zgromadzisz możesz później wymienić na gotówkę lub wspomóc wybrany cel charytatywny.
1 punkt to równowartość 10 groszy.
Aby dołączyć do uczestników panelu należy podać swój adres e-mail oraz wyrazić niezbędne zgody. Twoje konto będzie w pełni aktywne, kiedy uzupełnisz swój profil i podasz podstawowe informacje na swój temat.
Do Twojej Nagrody innej niż wsparcie Organizacji Charytatywnej przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna, stanowiąca 11,11% wartości brutto Nagrody. Organizator przed wydaniem Nagrody, jako płatnik, potrąci z nagrody pieniężnej 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od łącznej wartości Nagrody i nagrody pieniężnej oraz odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego w ustawowym terminie (zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Aktualne projekty możesz sprawdzić samodzielnie na liście aktywnych projektów. Na podany przez Ciebie adres e-mail wysyłać będziemy także zaproszenia do udziału w badaniu. Jeżeli wyrazisz zgody na udział w badaniach innego typu niż internetowe ankieterzy PBS będą mogli także zadzwonić do Ciebie i zaproponować udział w badaniu CATI lub CAPI.
Liczba dostępnych badań zależy od aktualnych potrzeb naszych klientów i jest różna w różnych okresach. Niestety nie możemy zagwarantować żadnej minimalnej liczby zaproszeń. Im więcej informacji o sobie podasz w ankiecie profilującej, tym lepiej będziemy mogli dopasować Cię do profilu respondenta.
W poznaj.to będziemy zapraszać Cię do udziału w badaniach w formie ankiet internetowych bądź zadań związanych z monitorowaniem rynku. Badania dotyczą m. in produktów i usług dostępnych bądź wchodzących na rynek lub tematyki społecznej.
Dodatkowe punkty można otrzymać m.in. za polecenie udziału w panelu swoim znajomym, wykonywanie dodatkowych zadań czy uzupełnienie ankiety profilującej.
Każdemu uczestnikowi przysługuje jednorazowa Nagroda punktowa za efektywne polecenie nowego Uczestnika i jest ona równa 10 Punktom. Za polecenie efektywne uznaje się Konto utworzone w Procesie Polecania Rejestracji, które:
  • funkcjonuje dłużej niż 7 dni od dnia rejestracji za pomocą linku polecającego,
  • ma uzupełnione podstawowe informacje o zarejestrowanej osobie tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, miasto zamieszkania, województwo, gminę, kod pocztowy, wielkość miejscowości i wykształcenie.
Punkty za efektywne polecenie znajomego zostaną naliczone jeden raz po upływie 7 dni od prawidłowego polecenia (uzupełnienie Twoich Danych w profilu poleconego i aktywność konta przez 7 dni).
Wystarczy, że użyjesz opcji przypominania hasła, która jest dostępna bezpośrednio pod oknem logowania. Na twój adres mailowy przyjdzie wówczas wiadomość umożliwiająca wygenerowanie nowego hasła.
Aktualne saldo swoich punktów możesz znaleźć logując się na swoje konto.
Punkty możesz wymienić na nagrodę pieniężną lub przekazać je na określony cel charytatywny. Wymiana punktów na nagrodę pieniężną jest możliwa, gdy saldo punktów jest równe minimum 200 punktów, a przekazanie nagrody na cel charytatywny można zrealizować, gdy saldo jest równe minimum 100 punktów.
Twoje dane osobowe np. wiek, płeć lub województwo zamieszkania stanowią elementy wnioskowania statystycznego na temat cech pewnych grup społecznych. Wynikiem takiego przetwarzania nie są dane osobowe, a dane zbiorcze. Przetwarzamy Twoje dane, ale nigdy nie są one łączone z konkretną osobą. Z Twoich danych korzystamy także do zautomatyzowanego podejmowania decyzji o wysłaniu zaproszenia, profilowania, wysyłania maili z informacjami o badaniach oraz innymi dotyczącymi funkcjonowania panelu. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych prezentowane są w czasie rejestracji. Każdy panelista może znaleźć je także w zakładce bezpieczeństwo na swoim koncie.
poznaj.to działa zgodnie z obowiązującym prawem oraz kodeksem etycznym ICC/ESOMAR opracowanym we współpracy Międzynarodowej Izby Handlowej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku.
Jeżeli kiedykolwiek będziesz chciał zrezygnować z dalszego udziału w poznaj.to, to w każdej chwili możesz usunąć swoje konto. Twój profil wraz z danymi zostaną bezpowrotnie skasowane, więc pamiętaj, żeby podjąć dobrze przemyślaną decyzję. Proces trwa 14 dni od momentu potwierdzenia usunięcia konta.
Niektóre badania poprzedzone są pytaniami rekrutacyjnymi. Mogłeś nie zakwalifikować się do danego badania z wielu różnych powodów – kryteriów demograficznych i/lub określonych zachowań konsumenckich.
Innym powodem, dla którego tym razem nie zakwalifikowałeś się do badania może być fakt, że na zaproszenie odpowiedziało dokładnie tylu respondentów o określonym profilu, ile liczyło to badanie i system zamknął się automatycznie.
Zachęcamy do uaktualniania swoich danych, dzięki czemu zwiększysz swoje szanse na otrzymanie zaproszeń do badań, które pasują do Twojego profilu.
Jeżeli nie weźmiesz udziału w badaniu lub przerwiesz je w trakcie, nie zdobędziesz punktów jakie były przewidziane za uczestnictwo. Jeżeli nie będziesz odpowiadał na zaproszenia przez dłuższy okres, wyślemy prośbę o potwierdzenie chęci dalszego uczestnictwa w poznaj.to.
Tak. Jeżeli chcesz zmienić adres e-mail, z którym powiązane jest Twoje konto na poznaj.to zgłoś się do nas mailowo na kontakt@poznaj.to. Administrator zweryfikuje część danych jakie znajdują się w Twoim profilu. Pozytywna weryfikacja pozwala na zmianę adresu- o zakończeniu procedury dowiesz się z maila, którego otrzymasz na nowy i stary adres e-mail.