FAQ

1 punkt to równowartość 10 groszy.
Aktualne projekty możesz sprawdzić samodzielnie na liście aktywnych projektów. Na podany przez Ciebie adres e-mail wysyłać będziemy także zaproszenia do udziału w badaniu. Jeżeli wyrazisz zgody na udział w badaniach innego typu niż internetowe ankieterzy PBS będą mogli także zadzwonić do Ciebie i zaproponować udział w badaniu CATI lub CAPI.
Liczba dostępnych badań zależy od aktualnych potrzeb naszych klientów i jest różna w różnych okresach. Niestety nie możemy zagwarantować żadnej minimalnej liczby zaproszeń. Im więcej informacji o sobie podasz w ankiecie profilującej, tym lepiej będziemy mogli dopasować Cię do profilu respondenta.